My family

Story 1
Story 2
Story 3
Story 4

Story:

A: Have you got a brother? B: Yes, I have. / No, I haven´t. A: Have you got a sister? B: No, I haven´t. / Yes, I have. What about you? A: I have got one sister and one brother. B: How old is your sister/brother? A: She/he is (5). How old is your brother/sister? B: He /she is (10).

  Vocabulary:

 • family
 • mother
 • mum
 • father
 • dad
 • brother
 • sister
 • grandma
 • grandpa
 • baby
 • aunt
 • uncle
 • cousin
 • little
 • tall
 • short
 • fat
 • thin
 • eyes
 • hair
 • photo
 • friendly
 • old
 • young
 • pretty
 • ugly
 • nice
 • funny
 • cute
 • strong
 • mean
 • lazy
 • shy
 • clever
 • love
 • kitchen
 • living room
 • bedroom
 • dinnig room
 • bathroom
 • garden
 • chair
 • table
 • sofa
 • bed
 • armchair
 • television
 • desk
 • carpet
 • bookshelf
 • lamp
 • pet
 • cat
 • dog
 • hamster
 • bird

Materials:

„Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich